Word donateur

Helpt U ook ?

Met z’n allen kunnen wij iets voor onze medemens betekenen.
Stichting Esther zou haar taak niet kunnen doen, zonder donaties van de vele mensen die ons steunen in ons werk.
Maar ook door de inzet van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om geld en goederen bijeen te brengen voor de stichting.

Met uw steun kunnen wij heel wat voor deze mensen betekenen.

Uw gift is van harte welkom in welke vorm dan ook.
BANK:   ABN-AMRO
Iban Nummer : NL 83 ABNA  0490376940
Ten name van Stichting Esther te Den Haag.
Alvast hartelijk dank namens alle lepra patiënten uit Suriname.
Het bestuur en alle vrijwilligers hier in Nederland.
Uw financiële bijdrage aan Stichting Esther is aftrekbaar bij de belastingdienst.
Er zijn verschillende mogelijkheden om stichting esther te steunen.
1. Via een gift
2. Schenking in de vorm van lijfrente
3. Legaat of erfstelling
Hieronder staan de fiscale aspecten vermeld, die aan de verschillende mogelijkheden verbonden zijn.
1. Via een gift
De meest voorkomende vorm om ons te steunen is via een gift.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Onze stichting staat bij de  kamer van koop handel geregistreerd onder inschrijf nr: 27249094.
Om voor aftrek in aanmerking te komen zijn verder geen speciale eisen gesteld.
U kunt de gift zo nodig aantonen via uw bank- of giro afschrift (of eventueel een kwitantie bij kasbetaling).
Dit is voor de belastingdienst voldoende bewijs.
Door de belastingdienst is wel een drempel en een maximumgrens gesteld.
De drempel is 1% (met een minimum van €. 60,-) van het verzamel inkomen.
Daarboven zijn de giften aftrekbaar tot maximaal een bedrag van 10% van het verzamel inkomen.
Helpt u ook mee om dit is de toekomst te voorkomen

leprha handen

leprha handen

Tevens organiseren wij ook uitstapjes voor deze groep mensen in surinamekoffer